Němčina pro lékaře

Specializovaný kurz zaměřený na odbornou medicínskou terminologii pro lékaře, praktická témata daných oborů a německou gramatiku užitou v praxi.
Kurz připraví studenty na práci ve zdravotnictví v německy mluvících zemích. Při výuce je kladen důraz na zopakování a prohloubení základní německé gramatiky a následné rozšíření těchto znalostí potřebných ke zvládání nejběžnějších situací v reálném a pracovním světě.

Obsah kurzu:

• Frekventované terminologické okruhy slovní zásoby (tělní systémy, komunikace s pacientem a s úřady, sepisování anamnézy, péče o pacienty po operaci atd.)
• Konverzační zvládnutí situací (od konverzace s nově příchozím pacientem, přes sepisování anamnézy až po rozhovor s pozůstalými)
• Příprava na jazykové zkoušky potřebné pro práci ve zdravotnictví
• Osm základních gramatických témat
• Základní dokumenty a tiskopisy používané v Rakousku a Německu

Kurz je vyučován českou lektorkou s mnohaletými zkušenostmi z oblasti zdravotnictví, specializovanou na přípravu lékařů a zdravotních sester na práci v Německu, Rakousku či Švýcarsku s maximálně individuálním přístupem k potřebám jednotlivých studentů.

Nyní i online! Pro cenovou kalkulaci prosím pište na kurzy@mkm.cz nebo js@mkm.cz.